×
Home Over ons WaarneemApp Privacyverklaring Algemene voorwaarden Uitnodigingscode Veelgestelde vragen Contact

Privacyverklaring

WaarneemHulp spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WaarneemHulp verwerk de volgende Persoonsgegevens: Naam, Bignummer, Telefoonnummer, Email

Waarom we gegevens nodig hebben

WaarneemHulp verwerkt uw persoonsgegevens zodat we kunnen controleren of u daadwerkelijk huisarts bent en zodat zowel waarnemer als praktijkhouder weet met welke persoon een dienst wordt uitgewisseld en hoe hij/zij met u in contact kan komen.

Hoe lang we gegevens bewaren

WaarneemHulp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 12 maanden.

Delen met anderen

WaarneemHulp verstrekt geen gegevens aan derden tenzij wettelijk verplicht of noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. We vragen vrijblijvend toestemming voor een inschrijving op de nieuwsbrief van MedischeScholing.nl. Hierbij delen we uw naam en email met MedischeScholing.nl

Cookies

WaarneemHulp gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ##replace_email##. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WaarneemHulp.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

WaarneemHulp.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ##replace_email##

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.